Advokatfirmaet Unneland AS har spisskompetanse med mer enn 25 års erfaring. Våre advokater arbeider kun med personskader; yrkesskader og trafikkskader.

For oss er det viktig med personlig kontakt, god oppfølgning og at vi er tilgjengelig når klienten har behov for det. Våre klienter kommer fra hele landet. Vi behandler alle personskadesaker fra multitraumer til mindre skader.

Vi kan forsiktig anslå at du vil oppnå mellom 50% og 100% mer i erstatning ved å bruke oss, enn ved å håndtere din egen sak overfor forsikringsselskapet.

Den første konsultasjonen i form av en telefonsamtale er alltid gratis. Det er helt opp til deg om du ønsker å engasjere oss videre.

Kontakt oss ved å trykke her.

Når du velger oss, velger du et firma som bryr seg om klienten.

 

Nyheter

Yrkessykdom – Kvikksølvrelatert hjerneskade October 11, 2017

Dommen behandler to spørsmål: Var yrkessykdommen konstatert før yrkesskadeforsikringsloven trådt i kraft, dvs 01.01.90? Og var krav om erstatning foreldet? HR tolker først lov om yrkesskadeforsikring § 21 som bestemmer at loven gjelder for skader og sykdommer som er konstatert etter 01.01.90. A hadde lenge før 1990 konstatert en rekke sykdomssymptomer og plager av både […]

Les mer
Yrkesskadeerstatning – fremtidig inntektstap October 11, 2017

Yrkesskadeerstatning  for fremtidig inntektstap er for første gang beregnet individuelt og ikke etter standardforskriften. Saken gjaldt krav om erstatning for tap i fremtidig inntekt etter yrkesskade.  Skaden medførte at hun ikke kunne fortsette i sitt arbeide som hjelpepleier.  Erstatningskravet for fremtidig inntektstap var beregnet konkret og individuelt til kr. 2. 120.000. Standarderstatningsbeløpet var ca kr. […]

Les mer
Krav om erstatning for nakkeslengskade October 11, 2017

Borgarting Lagmannsrett 17. oktober 2016 – LB-2015-76400) Krav om erstatning for nakkeslengskade – Spørsmål om årsakssammenheng. En kvinnelig motorsyklist kolliderte med en bil i 2007. Kvinnen hadde nakkeplager allerede fra en tidligere ulykke i 1991. Lagmannsretten fant at det var årsakssammenheng mellom den nye ulykken og hennes nåværende nakkeplager, men at hun uansett ville ha […]

Les mer
Trafikkulykke – erstatningssak October 11, 2017

Trafikkulykke med et hodetraume og nakkeskade 2006. Saken var ved et annet advokatkontor  i hele 9 år uten at det skjedde stort. Klienten fikk da tilbud om sluttoppgjør med kroner 200.000,- . Han var misfornøyd med advokaten , og byttet til oss. Vi fikk fremforhandlet tilbudet til 500.000,-, men valgte å avslå da tilbudet var […]

Les mer
Les flere nyheter...

Kontakt oss