Høyesterett HR-2013-985-A

Yrkesskade. Arbeidsulykke. Posttraumatisk stresslidelse.

En ambulansesjåfør utviklet posttraumatisk stresslidelse (PTSD) i form av medieoffersyndrom etter en intens mediefokusering etter en hendelse i forbindelse med et oppdrag.
Bakgrunnen for saken var en hendelse i Sofienbergparken i Oslo i august 2007, der ambulansesjåføren og hans kollega nektet å ta med en person som var blitt skadet. De reagerte på hans oppførsel som de tilskrev rus, og mente det ikke var påkrevet å frakte ham til legevakt i ambulanse. Dette medførte sterke reaksjoner fra de tilstedeværende i parken som anklaget ambulansesjåføren for rasisme. Pasienten ble så fraktet til legevakt med taxi, men også på legevakten vurderte man ikke pasientens tilstand som alvorlig. Da han senere samme kveld ble undersøkt på Ullevål universitetssykehus, viste det seg at han hadde hjerneblødning.
Saken fikk straks en intens mediedekning som pågikk i flere uker, der anklager om rasisme sto sentralt. Anklagene ble ikke minst rettet mot ambulansesjåføren. Allerede morgenen dagen etter hendelsen i parken våknet han til Østlandssendingen hvor saken ble omtalt. Han dro ut på en løpetur og da han kom hjem var saken omtalt i alle medier. Da han møtte på jobb samme ettermiddag ble han møtt av demonstranter, fotografer og journalister. Han gikk inn bakveien fordi han ikke orket å møte kollegaer i vakta. Han ba etter en stund om å få gå hjem da han følte at hans psykiske tilstand ikke gjorde ham i stad til å utføre jobben som ambulansesjåfør på en tilfredsstillende måte. Det massive angrepet gjennom media ble av ambulansesjåføren oppfattet som et "skred av beskyldninger" som han ikke følte han hadde mulighet for å forsvare seg mot. Mediadekningen og det han følte som et massivt angrep gjennom media, holdt frem og varte i lengre tid.
Rettslig dreier saken seg om PTSD-lidelsen som ambulansesjåføren er påført gjennom dette massive og langvarige angrepet gjennom media, er å betrakte som en yrkesskade som gir rett på erstatning under lov om yrkesskadeforsikring. Det sentrale spørsmål er om PTSD-lidelsen er forårsaket av en arbeidsulykke, dvs en plutselig eller uventet hendelse inntruffet i arbeidstiden, på arbeidsstedet og under utførelse av arbeid. Som arbeidsulykke regnes også en konkret tidsbegrenset ytre hendelse som medfører en påkjenning eller belastning som er usedvanlig i forhold til det som er normalt i vedkommendes arbeid. Belastningslidelser som over tid har utviklet seg i muskel-/skjelett-systemet regnes ikke som yrkesskade. Det samme gjelder lidelser som har utviklet seg som følge av psykiske påkjenninger eller belastninger over tid.
Høyesterett kommer til at ambulansesjåføren pådro seg PTSD pga psykisk påkjenning og belastning over tid og at skaden (PTSD) således ikke var en følge av en arbeidsulykke i lovens forstand. PTSD-lidelsen som ambulansesjåføren hadde utviklet ga derfor ikke rett på erstatning under lov om yrkesskadeforsikring.