Høyesterettsdom om oppreisning HR-2014-1899-A

Saken gjaldt utmåling av oppreisningserstatning til etterlatte etter at en person ble drept i trafikken. Sjåføren som kjørte på vedkommende ble dømt for uaktsomt drap, og de 8 etterlatte fikk oppreisningserstatning med kr 125.000,- til hver. Høyesterett slo fast at normert erstatning til etterlatte ved grovt uaktsomt drap skal økes til kr 125.000,- og at det skal svært mye til for å fravike det normerte beløpet. Det skal i utgangspunktet ikke skilles mellom grupper av etterlatte, og personlige forhold hos de etterlatte, som at vedkommende er bosatt i et "lavkostland", skal ikke være grunnlag for å avvike fra normert beløp. Det samme gjelder at dårlig økonomi hos skadevolder ikke er grunnlag for å avvike fra normert beløp.

Les hele dommen her