Ny arbeidsskadereform

Det har lenge vært klart uttalt fra regjeringshold at det ville bli fremmet forslag om ny arbeidsskadelov i vårsesjonen. Det ville medført et offentlig oppgjørskontor for yrkesskader. I tillegg ville det blitt en betydelig utvidelse av dekningsområde for yrkesskader/yrkessykdom. En del belastningslidelser var bla forventet omfattet. Det har gjennom mange år vært nedsatt ulike utvalg som har jobbet med en ny arbeidsskadelov. Det ble imidlertid ikke fremmet noe nytt forslag denne gangen heller.