Varsler yrkesskadereform

Arbeidsminister Anniken Huitfeldt mener dagens yrkesskadeordning er for komplisert.
Regjeringen vil derfor i løpet av våren legge fram et nytt lovforslag overfor Stortinget.


- Bør ikke vedtas
Unneland mener det nye lovforslaget innebærer at den skadde uansett må forholde seg
til mange ulike instanser; den nye arbeidsskadeenheten, Nav og forsikringsselskapet for eventuelle tilleggsdekninger.
- Så godt som alle som arbeider med yrkesskadeforsikringer; både funksjonshemmedes
organisasjoner, vi som representerer de skadde og forsikringsselskapene, er enige om at
forslaget om et offentlig oppgjørskontor for yrkesskader ikke bør vedtas, avslutter han.

Les hele artikkelen fra Romerikes Blad:
romerikes_blad_16_02_2013.pdf