Vår spesialkompetanse bygger på mer enn 20 års erfaring. Vi yter bistand ved alle typer personskader fra multitraumer til mindre skader. Vi legger vekt på å yte bistand uavhengig av geografiske grenser.

Vår målsetting er høy faglig kvalitet med spisskompetanse innen erstatnings- og forsikringsrett.
Vi legger stor vekt på personlig kontakt og god oppfølgning av den enkelte klient. Vi skal være tilgjengelige når våre klienter har behov for det.
Når du velger oss velger du et advokatfirma som bryr seg om deg.

Under finner du arbeidserfaring, utdanning og kontaktinformasjon til oss:

Kontakt oss

I følge Advokatforeningen har vi plikt til å opplyse om at tillatelse til å drive advokatvirksomhet er gitt av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet samt plikt til å opplyse om at yrkestittelen er advokat og at tittelen er gitt i Norge samt opplyse om eventuell bransjeorgan hvor vi er registrert.

Advokat
Hans A. Unneland
tlf. 23 23 94 90
unneland@unneland.as
Advokat
Elisabeth Aaby Trætteberg
tlf. 23 23 94 92
traetteberg@unneland.as
Seniorrådgiver
Kari Haugen
tlf. 23 23 94 98
haugen@unneland.as
Advokat
Lars Olsvik
tlf. 23 23 94 96
olsvik@unneland.as
Advokat
Camilla Flandorfer
tlf. 23 23 94 99
flandorfer@unneland.as
Advokatfullmektig
Jørgen Randar
tlf. 23 23 94 95
randar@unneland.as
Sekretær
Line Helén Aasbakk
tlf. 23 23 94 93
aasbakk@unneland.as
Sekretær
Kari Bjørlo
tlf. 23 23 94 94
bjorlo@unneland.as
Elisabeth
Elisabeth
Hans
Hans
Lars
Lars
Kari
Kari
Kari B.
Kari B.
Line
Line
Jørgen
Jørgen