Elisabeth Aaby Trætteberg

Advokat

Arbeidsområder: Arbeider i all hovedsak med erstatningsrett, herunder yrkesskader, trafikkskader og pasientskader. Hun var Sparebank 1 sin representant i yrkesskade- og forsikringsforeningen, FNH som blant annet har arbeidet med utkast til ny lov om yrkesskadeforsikring. Fagansvarlig yrkesskader, yrkessykdom, forsikringsavtaleloven og tariffavtaler.

Utdanning: Utdannet cand. jur. ved universitetet i Oslo 1990

Arbeidserfaring:
1991-1993 Advokatfullmektig i Samvirke Forsikring
1991-1992 Avdelingsleder yrkesskade/ulykke Samvirke Forsikring
1993-1998 Adv/fagkonsulent oppgjør/personskade Vår Forsikring
1999-2000 Advokat/rådgiver Sparebank 1 juridisk avdeling
2001-2004 Advokat/rådgiver oppgjør/personskade Sparebank 1
2004- Advokat Advokatfirmaet Unneland AS

e-post: traetteberg@unneland.as dir.telefon: 23 23 94 92

Språk: Norsk og Engelsk