Hans A. Unneland

Advokat - daglig leder

Arbeidsområder: Arbeider i all hovedsak med erstatningsrett herunder yrkesskader, trafikkskader, pasientskader, forsikringsrett og trygderett.

Utdanning: Juridicum Universitetet i Oslo 1986

Arbeidserfaring:
1986-1987 Konsulent Skattelovavdelingen Finansdepartementet
1988-1989 Dommerfullmektig Heggen & Frøland sorenskriverembete
1990-1991 Skatterådgiver Deloitte & Touche
1991-1993 Adv.fullmektig adv.firma Simonsen & Musæus ANS
1993-1995 Egen advokatpraksis
1995-1999 Partner advokatfirma Brækhus ANS
1998-1999 Daglig leder advokatfirma Brækhus ANS
1999-2003 Partner advokatfirma Brækhus Dege ANS
2003- Advokatfirmaet Unneland AS

e-post: unneland@unneland.as dir.telefon: 23 23 94 90

Språk: Norsk og Engelsk