Jørgen Randar

Advokatfullmektig

Arbeidsområder: Arbeider i all hovedsak med erstatningsrett herunder yrkesskader, trafikkskader, pasientskader, forsikringsrett og trygderett.

Utdannelse
Cand. Jur. v/ Universitetet i Oslo i 2004

Arbeidserfaring
2005 - 2015 Kontoret for voldsoffererstatning
2015 - Advokatfirmaet Unneland AS, Advokatfullmektig


E-post: randar@unneland.as Dir. telefon 23 23 94 95

Språk: Norsk og Engelsk