Kari Haugen

Seniorrådgiver

Arbeidsområder: Fagansvarlig. Arbeider i all hovedsak med erstatningsrett herunder yrkesskader, trafikkskader, pasientskader, forsikringsrett og trygderett.

Utdannelse:
1982 - 1984: Medisinsk laboratorie Ingeniør
1986 - 1993: Diverse kurs ved Forsikringsakademiet
1992 - 1993: Høyere Forsikringseksamen
1993 - 1995: Bedriftsøkonimisk Institutt (BI), Bedriftsøkonom

Arbeidserfaring:
1979 - 1982: Ansvar/Varde motorskader
1984 - 1986: motorskader, ulykkesskader, personskader, Brann/K
1986 - 1988: Arendal Forsikring motorskader, ulykkesskader, Brann/K
1988 - 1990: Storebrand Forsikring motorskader, personskader, ulykkesskader
1991 - 2000: Storebrand Forsikring personskader, yrkesskader, ulykkesskader
2001 - 2008: If Skadeforsikring personskader, yrkesskader, ulykkesskader
2008 - : Advokatfirmaet Unneland AS

e-post: haugen@unneland.as dir.telefon: 23 23 94 98

Språk: Norsk og Engelsk