Lars Olsvik

Advokat

Arbeidsområder: Arbeider i all hovedsak med erstatningsrett herunder yrkesskader, trafikkskader, pasientskader, forsikringsrett og trygderett. Fagansvarlig folketrygdloven

Utdanning: Cand.jur. - Universitetet i Oslo 1999

Arbeidserfaring:
2000 - 2005: Rådgiver, Drammen trygdekontor
2005 - 2007: Oppgjørskonsulent Gjensidige forsikring
2007 - : Advokatfirmaet Unneland AS

e-post: olsvik@unneland.as dir. telefon: 23 23 94 96

Språk: Norsk og Engelsk