Før rettssak

Utgifter til advokatbistand kan deles i to perioder. Den første perioden gjelder fra vi gjør en henvendelse til forsikringsselskapet og frem til det foreligger en avtale om erstatningsoppgjør. Selskapet kan også avvise at du har et krav på erstatning og vil ikke betale erstatning. Ved trafikkskader og yrkesskader er forsikringsselskapet pliktig til å dekke "nødvendige og rimelige utgifter til advokat". Det vil i praksis si at du har krav på å få dekket alle dine utgifter til advokat fra skaden skjer og frem til det foreligger en avtale om erstatningsoppgjør eller du bestemmer deg for å bringe saken inn for domstolen.

Rettssak

Den andre perioden gjelder utgifter til advokatbistand fra du bestemmer deg for å bringe saken inn for domstolen. Fra dette tidspunkt må du dekke advokatutgifter og utgifter til rettsbehandlingen selv, herunder utgifter til medisinsk sakkyndige.
Ved trafikkskader er det som regel en rettshjelpforsikring under bilforsikringen fra kr. 80.000 til kr. 100.000 som kan anvendes.
I tillegg må du betale en egenandel av beløpet på 20% og kr. 2.000 eller 3.000 i tillegg. Dersom du ikke har rettshjelpforsikring kan du ha krav på fri rettshjelp dersom du ikke har en inntekt over kr. 230.000 brutto pr år og ikke har formue over kr. 100.000.

En rettssak for tingretten går normalt over 2-3 dager og koster vanligvis fra kr. 75.000 til kr. 125.000 i advokatbistand.
I tillegg kommer normalt utgifter til medisinsk sakkyndig fra kr. 20.000 til kr. 50.000. Hovedregelen er at den som taper saken skal dekke motpartens omkostninger. Det finnes unntak fra denne regelen hvor partene må dekke sine egne omkostninger.
Dersom en dom fra tingretten blir anket til lagmannsretten påløper omtrent de samme omkostninger.

Pasientskader

- Se egen side om pasientskader

Send ditt navn og telefonnummer eller mailadresse til info@unneland.as og vi kontakter deg gratis for nærmere informasjon.