Vi er advokatfirmaet med spisskompetanse og mer enn 25 års erfaring med personskader; yrkesskader og trafikkskader.

For oss er det viktig med personlig kontakt, god oppfølgning, og at vi er tilgjengelig når du har behov for det. Våre klienter kommer fra hele landet, og vi behandler alle personskadesaker fra multitraumer til mindre skader. Vi kan forsiktig anslå at du vil oppnå mellom 50 % og 100 % mer i erstatning ved å bruke oss, enn ved å håndtere din egen sak overfor forsikringsselskapet.

Den første konsultasjonen tar vi over telefon, og den er gratis. Det er helt opp til deg om du ønsker å engasjere oss videre etter dette.

Kontakt oss ved å trykke her.

Vi bryr oss, har erfaringen som trengs og kjemper din sak!

Nyheter

Danske Alpha Insurance AS er konkurs – hva med yrkesskadeforsikringene? 23.07.2018

Mange norske arbeidstakere er forsikret i Alpha Insurance AS når det gjelder yrkesskader. Den danske bostyrer i konkursboet har meddelt at yrkesskader ikke er dekket under den danske garantiordningen. Vi har 30-40 yrkesskader som er omfattet av konkursen. Bostyrer har meddelt at krav må meldes i boet innen 08.11.18, men det kan ta flere år […]

Les mer
3000 yrkesskader registreres hvert år bare i industrien. 20.04.2018

Det er et høyt tall. Det totale antall yrkesskader registrert hos NAV i 2014 var 24.000. I tillegg er det anslått at det underrapporteres omtrent 50.000 yrkesskader årlig på landsbasis. Vi har bistått mange tusen arbeidstakere gjennom mer enn 25 år etter yrkesskader. Dessverre må vi si, så bekrefter rapporten fra Arbeidstilsynet som NRK har […]

Les mer
Nye regler om barneerstatning 11.03.2018

Nye regler om standardisert erstatning for inntektstap til barn er vedtatt med virkning fra 1. mars 2018. Endringen gjelder erstatning for barn/ungdom som ikke har fylt 19 år når ulykken skjer. Det er i reglene gjort en deling av inntektstapsberegningen for over og under 21 år. Det er lagt inn hensyn til hvorvidt uføretrygd innvilges […]

Les mer
Dom – oppreisningserstatning til etterlatte etter motorsykkelulykke 16.01.2018

Dommen gjaldt oppreisning til 3 etterlatte som følge av at motorsyklist var blitt drept i kollisjon med møtende vogntog. I en sving hadde vogntoget fått sleng på hengeren, slik at denne traff motorsyklisten, som døde etter kort tid. Det var spørsmål om hvorvidt trailersjåførens kjøring kunne betraktes som grovt uaktsom, herunder om en teknisk svikt […]

Les mer
Les flere nyheter...

Kontakt oss