Advokatfirmaet Unneland AS har spisskompetanse og mer enn 30 års erfaring med personskader; yrkesskader, trafikkskader og pasientskader.

For oss i Advokatfirmaet Unneland AS er det viktig med personlig kontakt, god oppfølgning, og at vi er tilgjengelig når du har behov for det. Våre klienter kommer fra hele landet, og vi behandler alle personskadesaker fra multitraumer til mindre skader. Vi kan forsiktig anslå at du vil oppnå mellom 50 % og 100 % mer i erstatning ved å bruke oss, enn ved å håndtere din egen sak overfor forsikringsselskapet.

Den første konsultasjonen tar vi over telefon, og den er gratis. Det er helt opp til deg om du ønsker å engasjere oss videre etter dette.

Vi bryr oss, har erfaringen som trengs, og vi kjemper din sak!

Kontakt oss