Coronasituasjon

Advokatene i Advokatfirmaet Unneland AS arbeider stort sett som før, men nå på hjemmekontor. Ta kontakt som vanlig på telefon eller epost. Møter vil inntil videre bli utsatt. Dokumentforsendelser fra NAV tar betydelig lenger tid pga stor pågang. Avtalte undersøkelser hos spesialist vil som regel bli utsatt til ny dato.

 

Advokatfirmaet Unneland AS har spisskompetanse og mer enn 25 års erfaring med personskader; yrkesskader, trafikkskader og pasientskader.

For oss i Advokatfirmaet Unneland AS er det viktig med personlig kontakt, god oppfølgning, og at vi er tilgjengelig når du har behov for det. Våre klienter kommer fra hele landet, og vi behandler alle personskadesaker fra multitraumer til mindre skader. Vi kan forsiktig anslå at du vil oppnå mellom 50 % og 100 % mer i erstatning ved å bruke oss, enn ved å håndtere din egen sak overfor forsikringsselskapet.

Den første konsultasjonen tar vi over telefon, og den er gratis. Det er helt opp til deg om du ønsker å engasjere oss videre etter dette.

Vi bryr oss, har erfaringen som trengs og kjemper din sak!

Kontakt oss