Dom – oppreisningserstatning til etterlatte etter motorsykkelulykke

Dommen gjaldt oppreisning til 3 etterlatte som følge av at motorsyklist var blitt drept i kollisjon med møtende vogntog. I en sving hadde vogntoget fått sleng på hengeren, slik at denne traff motorsyklisten, som døde etter kort tid. Det var spørsmål om hvorvidt trailersjåførens kjøring kunne betraktes som grovt uaktsom, herunder om en teknisk svikt […]

Les mer