3000 yrkesskader registreres hvert år bare i industrien.

Det er et høyt tall. Det totale antall yrkesskader registrert hos NAV i 2014 var 24.000. I tillegg er det anslått at det underrapporteres omtrent 50.000 yrkesskader årlig på landsbasis. Vi har bistått mange tusen arbeidstakere gjennom mer enn 25 år etter yrkesskader. Dessverre må vi si, så bekrefter rapporten fra Arbeidstilsynet som NRK har […]

Les mer