Bistandsadvokat

Trenger du bistandsadvokat?

I enkelte straffesaker har den fornærmede eller etterlatte krav på å få oppnevnt en bistandsadvokat. Bistandsadvokaten betales av det offentlige uten behovsprøving av fornærmedes økonomi. Hvis du er usikker på om dette gjelder deg og din sak kan du kontakte oss. Dersom vi vurderer at du kan ha krav på en bistandsadvokat vil vi kontakte tingretten og be om at vi blir oppnevnt som bistandsadvokat for deg.

Du kan ha krav på bistandsadvokat dersom du for eksempel er blitt påkjørt og skadet i et fotgjengerfelt eller på et fortau. Skadene trenger ikke å være varige for at du skal ha krav på bistandsadvokat, men må normalt være av et visst omfang.

Vår jobb som bistandsadvokat er å ivareta dine interesser under etterforskningen og straffesaken. Normalt innebærer det at vi møtes i forkant av rettssaken for en gjennomgang av hva som skal skje under rettssaken og din rolle der, samt at vi fremmer krav om oppreisning under straffesaken.

Du kan finne eksempler på saker hvor det har blitt tilkjent oppreisning her.


Våre advokater har erfaring med oppdrag som bistandsadvokat i straffesaker og vet hvilke saker som kan medføre rett til dette. Vi kan derfor bistå deg med straffesaken og forsikringssaken slik at du kun trenger å forholde deg til én person i begge sakene.

 

Bistandsadvokat

 

 

august 19, 2021