Bistandsadvokat

Advokatfirmaet Unneland AS

Trenger du bistandsadvokat? Etter straffeprosessloven § 107a har den fornærmede rett til bistandsadvokat i nærmere angitte straffesaker. Bistandsadvokaten bekostes av det offentlige uten behovsprøving av fornærmedes økonomi. Hvis du er usikker på om dette gjelder deg og din sak kan du kontakte oss.

Våre advokater har erfaring med oppdrag som bistandsadvokat i straffesaker og vet hvilke saker som kan medføre rett til dette. Bistandsadvokaten oppnevnes av retten, og skal ivareta fornærmedes og etterlattes interesser i forbindelse med etterforskning og hovedforhandling i saken.

Se eksempler på saker hvor det har blitt tilkjent oppreisning: Oppreisning – eksempler

17.09.19