Oppreisning – eksempler

 

Oppreisning – trafikkskade

12 år gammel jente påkjørt av beruset fører i fotgjengerovergang. Hun pådro seg en avrivning av fremre korsbånd som måtte opereres. Hun var gipset og måtte bruke skinne i til sammen ca. 7 uker. Oppreisning ble tilkjent med kr 40 000

 

Oppreisning – utforkjøring

Kvinne 18 år var passasjer i en bil og ble skadet da bilen kjørte av veien. Kvinnen fikk hodeskade og var innlagt på sykehus i flere uker. Sjåføren holdt for høy hastighet og var påvirket av alkohol da bilen kjørte av veien. Retten fant slik kjøring grovt uaktsom og hun ble tilkjent kr 70.000 i oppreisningserstatning.

 

Oppreisning – dødsfall i trafikken

Kvinne død i møteulykke, der sjåføren i den andre bilen holdt for høy hastighet, kom over i feil kjørebane og var påvirket av medikamenter. Retten fant sjåførens kjøring svært grovt uaktsom, og kvinnens 6 barn og samboeren ble alle tilkjent oppreisningserstatning med kr 125.000,- hver.

10.01.2019