Oppreisning – eksempler

Under følger eksempler på saker hvor det har blitt tilkjent oppreisning.

Påkjørt i fotgjengerovergang –  oppreisning og erstatningskrav

Fotgjenger påkjørt av bil i fotgjengerovergang. Bruddskader i legg og arm. Bilistens opptreden i trafikken ble vurdert som grovt uaktsom og vi fremmet krav om oppreisning mot bilføreres forsikringsselskap. Skadelidte fikk oppreisningserstatning  på kr. 25.000,-.  I tillegg fikk han erstattet utgifter og inntektstap fordi han ble påført inntektstap tilknyttet forsinket gjennomføring av utdannelse og derfor også ekstra studielån og forsinket oppstart i arbeidslivet.  Hvis forsikringsselskapet ikke hadde akseptert vårt krav om oppreisningserstatning før straffesaken ble berammet, ville vi som bistandsadvokat for skadelidte kunnet krevd oppreisningserstatning som en del av straffesaken, men vi slapp altså dette i dette tilfellet siden vi fikk selskapet til å akseptere vårt krav.

Oppreisning ved trafikkskade

12 år gammel jente påkjørt av beruset fører i fotgjengerovergang. Hun pådro seg en avrivning av fremre korsbånd som måtte opereres. Hun var gipset og måtte bruke skinne i til sammen ca. 7 uker. Oppreisning ble tilkjent med kr 40 000

Oppreisning ved utforkjøring

Kvinne 18 år var passasjer i en bil og ble skadet da bilen kjørte av veien. Kvinnen fikk hodeskade og var innlagt på sykehus i flere uker. Sjåføren holdt for høy hastighet og var påvirket av alkohol da bilen kjørte av veien. Retten fant slik kjøring grovt uaktsom og hun ble tilkjent kr 70.000 i oppreisningserstatning.

Oppreisning ved dødsfall i trafikken

Kvinne død i møteulykke, der sjåføren i den andre bilen holdt for høy hastighet, kom over i feil kjørebane og var påvirket av medikamenter. Retten fant sjåførens kjøring svært grovt uaktsom, og kvinnens 6 barn og samboeren ble alle tilkjent oppreisningserstatning med kr 125.000,- hver.

Les mer om oppreisning, erstatning og bistandsadvokat.

17.09.19