Yrkesskadekontoret

Yrkesskade - Advokatfirmaet Unneland AS

Vårt tidligere nettsted yrkesskadekontoret.no har i løpet 2019 blitt lagt ned. All den samme informasjonen er nå tilgjengelig under unneland.as/yrkesskader.

Har du vært utsatt for en yrkesskade, kan vi hjelpe deg å håndtere saken overfor forsikringsselskapet og sikre deg en mer riktig erstatning.

Les mer om:

Yrkesskader

Yrkesskadeerstatning

Eksempler på erstatning etter yrkesskade

Yrkessykdom

Offentlig ansatte og yrkesskade

Vi er advokatfirmaet med spisskompetanse og mer enn 25 års erfaring med personskader; yrkesskader og trafikkskader. Det er viktig å få en vurdering av din sak og hvilke rettigheter du har. Vi gir informasjon om hva du bør passe på. Det er avgjørende med tidlig informasjon for å sikre dine rettigheter best mulig. Vi hjelper til med å få dekket utgifter fra forsikringsselskapet, dekket inntektstap, valg av spesialist, fremsettelse av endelig erstatningskrav og forhandlinger med forsikringsselskapet.

Kontakt oss for en gratis vurdering av din sak.

25.06.2019